List of Post Doctors(2006-2008)


 date:2008-7-8          

 

Year

Name

2006

Yongxiang Pu

Jiancai Pi

Pengfei Zhang

Liyang Deng

2007

Huanming Zhang

Xiaohua Li

Hui Gao

Zetian Wang

2008

Dan Liu

 
 
 ;
Copyright© 1998-2010 北京大学 国家发展研究院 版权所有,京ICP备05005746
保留所有权利,不经允许请勿挪用,有任何问题与建议请联络:webmaster@nsd.pku.edu.cn