Faculty Directory     
 Jinjie Wang 2018-10-29 
 Alfred Schipke 2018-8-30 
 Chao Wang 2018-8-30 
 Chunhua Chen 2016-9-9 
 Ping Chen 2016-2-2 
 Yuzhen Gong  2016-2-2 
 Jun Fu 2016-2-2 
 Wen Hai 2016-2-2 
 Ju Hu 2016-2-2 
 Dayuan Hu 2016-2-2 
 
 Adjunct Professors     
 Xiao-Yuan Dong 2010-8-4 
 Yuan-Zheng Cao 2010-8-4 
 Xing-Hai, Fang 2010-8-4 
 Gang Fan 2010-8-4 
 Bing Xia 2010-8-4 
 Min Tang 2010-8-4 
 Dian-Qing Xu 2010-8-4 
 Xin Zhang 2010-8-4 
 Ren-Liang, Zhang 2010-8-4 
 Xiao-Nian Xu 2010-8-4 
 
 Chair Professors     
 John Strauss 2010-8-4 
 Joseph E. Stiglitz 2010-8-4 
 James Heckman 2010-8-4 
 Gary S. Becker 2010-8-4 
 
 Joint Professors     
 Lei Wang 2010-8-4 
 Zhi-Wu Chen 2010-8-4 
 Jin-Tao Xu 2010-8-4 
 
 Visiting Professors     
 Shangjin Wei 2016-12-5 
 
 Faculty Viewpoints     
 Zhang Weiying:Understand the economy of China and the world 2018-11-2 
 Yao Yang: China can fulfill modernization bids by 2049 2018-6-16 
 Yu Miaojie:Evaluating the Burden of a U.S.-China Trade War 2018-4-30 
 Miaojie Yu: Sino/US Trade War Could 2018-3-26 
 Justin Yifu Lin: The Economics of China’s New Era 2017-12-5 
 Justin Yifu Lin:Development Beyond Aid 2017-11-14 
 Justin Yifu Lin:Achieving an African Industrial Revolution 2017-3-1 
 Yiping Huang :Opinion: Bold Steps Needed to Handle China’s Economic Uncertainties in 2017 2017-1-22 
 Yiping Huang:More economic uncertainty hangs over China 2017-1-9 
 Yu Miaojie:Booming Chinese investment a key factor in fighting African poverty, fuelling growth 2016-10-26 
 
 
Copyright© 1998-2010 北京大学 国家发展研究院 版权所有,京ICP备05005746
保留所有权利,不经允许请勿挪用,有任何问题与建议请联络:webmaster@nsd.pku.edu.cn