Faculty Directory     
 Chunhua Chen 2016-9-9 
 Ping Chen 2016-2-2 
 Yuzhen Gong  2016-2-2 
 Jun Fu 2016-2-2 
 Wen Hai 2016-2-2 
 Ju Hu 2016-2-2 
 Dayuan Hu 2016-2-2 
 Yiping Huang 2016-2-2 
 Zhuo Huang 2016-2-2 
 Deming Huo 2016-2-2 
 
 Adjunct Professors     
 Xiao-Yuan Dong 2010-8-4 
 Yuan-Zheng Cao 2010-8-4 
 Xing-Hai, Fang 2010-8-4 
 Gang Fan 2010-8-4 
 Bing Xia 2010-8-4 
 Min Tang 2010-8-4 
 Dian-Qing Xu 2010-8-4 
 Xin Zhang 2010-8-4 
 Ren-Liang, Zhang 2010-8-4 
 Xiao-Nian Xu 2010-8-4 
 
 Chair Professors of Chang Jiang Scholars     
 John Strauss 2010-8-4 
 Joseph E. Stiglitz 2010-8-4 
 James Heckman 2010-8-4 
 Gary S. Becker 2010-8-4 
 
 Joint Professors     
 Lei Wang 2010-8-4 
 Zhi-Wu Chen 2010-8-4 
 Jin-Tao Xu 2010-8-4 
 
 Visiting Professors     
 Shangjin Wei 2016-12-5 
 
 Faculty Viewpoints     
 Justin Yifu Lin: The Economics of China’s New Era 2017-12-5 
 Justin Yifu Lin:Development Beyond Aid 2017-11-14 
 Justin Yifu Lin:Achieving an African Industrial Revolution 2017-3-1 
 Yiping Huang :Opinion: Bold Steps Needed to Handle China’s Economic Uncertainties in 2017 2017-1-22 
 Yiping Huang:More economic uncertainty hangs over China 2017-1-9 
 Yu Miaojie:Booming Chinese investment a key factor in fighting African poverty, fuelling growth 2016-10-26 
 Yao Yang:How to best solve SOEs' debt problem 2016-10-18 
 Justin Yifu Lin:China’s Chance to Lead on Development 2016-8-16 
 Yao Yang:China needs a more active fiscal policy 2016-4-15 
 Yao Yang:Why reactions to China’s economy are overdone  2016-4-14 
 
 
Copyright© 1998-2010 北京大学 国家发展研究院 版权所有,京ICP备05005746
保留所有权利,不经允许请勿挪用,有任何问题与建议请联络:webmaster@nsd.pku.edu.cn